ГРАФИК ОФОРМЯНЕ ГОДИШНА ОЦЕНКА

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ > НОВИНИ > НОВИНИ > ГРАФИК ОФОРМЯНЕ ГОДИШНА ОЦЕНКА

В секция документи е качен графика за оформяна на годишна оценка на ученици, които нямат оформена оценка за I срок, поради неявяване на изпити.