Инициатива “Моето бъдеще като инженер е в България”

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ > НОВИНИ > НОВИНИ > Инициатива “Моето бъдеще като инженер е в България”

Дигитална академия Хайкад стартира нова инициатива “Моето бъдеще като инженер е в България – популяризация на кандидатстудентска кампания 2020″

ЦЕЛ: Предоставяне възможност на всички технически университети да презентират своите специалности в рамките на кратки онлайн презентации. Информацията ще достигне до огромна аудитория от специалисти, а чрез тях и към подрастващото поколение.

Тази седмица Дигитална академия Хайкад е подготвила 2 безплатни уебинара отпоредицата “Моето бъдеще като инженер е в България”

10 Юни от 14:00 часа  – Представяне на Русенски университет “Ангел Кънчев”
За регистрации: https://tinyurl.com/y7n2tmev

Страница на академия Хайкад: https://www.haycad-infotech.bg/sybitia

За контакти: vladimir.shterev@haycad-infotech.bg