ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ > НОВИНИ > НОВИНИ > ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Предвид създалата се ситуация за ползването на плувния басейн в Спортно
училище „Майор Атанас Узунов“ от фондация „Александър Русев“,заявяваме следното:

 1. Плувният басейн е собственост на Община Русе и е предоставен за стопанисване
  на Спортно училище.
 2. Договорните отношения с фондация „Александър Русев“ са за предоставяне за
  безвъзмездно ползване на съоръжението, като всички текущи сметки и
  консумативи се поемат от училището. По този начин Спортно училище е
  партньор на фондацията и подпомага благотворителната и дейност.
 3. Ремонтът, извършен от фондацията, е обект на устни договорености с предишни
  ръководства на учебното заведение.
 4. Спортно училище категорично заявява, че часовете предоставени за
  безвъзмездно ползване за рехабилитация на децата НЕ СА НАМАЛЕНИ. Въз
  основа на Заповед №РД-01-194/30.03.2021, т. 11, на Министъра на
  здравеопазването, ползването на плувни басейни и комплекси се допуска при
  използване на неповече от 30% от капацитета им и спазване на физическа
  дистанция от най-малко 1,5 м. Като се има в предвид, че учениците се обучават в
  електронна среда от разстояние, часовете по спортна подготовка са предоставени
  на фондацията от спортните клубове, ползващи съоръжението. В този смисъл,
  часовете за ползване са УВЕЛИЧЕНИ, но при спазване на горепосочената
  заповед на Министъра на здравеопазването.
 5. Топлоподаването и отоплението на спортното съоръжение, както и на цялата
  сграда, се контролира от топлоразпределителното дружество в града.
 6. Фондацията има свободата и волята да организира начинът, редът и
  времетраенето на рехабилитационните занятия на територията на плувния
  басейн.
  Училищната общност на Спортно училище „Майор Атанас Узунов“, гр. Русе,
  подкрепя по всякакъв начин и полага усилия да обезпечи дейността на фондация
  „Александър Русев“. Каузата е с обществена значимост за децата в неравностойно
  положение и заслужава нашето уважение и подкрепа!

от ръководството и треньорите на Спортно училище

Остави Коментар