април 8, 2021

Day

Предвид създалата се ситуация за ползването на плувния басейн в Спортноучилище „Майор Атанас Узунов“ от фондация „Александър Русев“,заявяваме следното: Плувният басейн е собственост на Община Русе и е предоставен за стопанисванена Спортно училище.Договорните отношения с фондация „Александър Русев“ са за предоставяне забезвъзмездно ползване на съоръжението, като всички текущи сметки иконсумативи се поемат от училището. По...
Вижте Повече