Бюджет и Финанси

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ > Бюджет и Финанси
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2021 Г. ………………..ИзтеглянеОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2021 Г. .………………..ИзтеглянеОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТ 01.01.2021 Г. ДО 31.03.2021 Г. ………………..Изтегляне
Бюджет за 2021 година на Спортно училище “Майор Атанас Узунов” – Русе ………………Изтегляне
Отчетни данни за изпълнението на бюджета от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. ……….. ИзтеглянеОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г. ……………. ИзтеглянеОтчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европ. съюз към 31.12.2020 г. ………………… Изтегляне