Бюджет и Финанси

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ > Бюджет и Финанси

Отчети и Обяснителни записки към 30.06.2021 година

1. Информация за изготвяне на отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Евр. съюз и сметките за чужди средствата към 30.06.21 г. …………………Изтегляне на файла
2. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Евр.съюз – КСФ …………………Изтегляне на файла
3. Отчет към 30 юни 2021 г. за касовото изпълнение на бюджета …………………Изтегляне на файла
4. Информация за изготвяне на отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства към 30.06.21 г. …………………Изтегляне на файла
5. Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Евр. съюз – КСФ …………………Изтегляне на файла
6. Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета …………………Изтегляне на файла
7. Обяснителна записка към Отчета за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г. …………………Изтегляне на файла
8. Обяснителна записка към Отчета за касовото изпълнение на сметките за средства от Евр.съюз към 30.06.2021 г. …………………Изтегляне на файла
9. Обяснителна записка на оборотна ведомост – средства от Евр. съюз СЕС към 30.06.2021 г. …………………Изтегляне на файла
10. Обяснителна записка на оборотната ведомост – Бюджет към 30.06.2021 г. …………………Изтегляне на файла

Отчети и Обяснителни записки към 31.03.2021 година

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2021 Г. ………………..ИзтеглянеОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2021 Г. .………………..ИзтеглянеОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТ 01.01.2021 Г. ДО 31.03.2021 Г. ………………..Изтегляне

Бюджет за 2021 година на Спортно училище “Майор Атанас Узунов” – Русе

Бюджет за 2021 година на Спортно училище “Майор Атанас Узунов” – Русе ………………Изтегляне

Отчети към 31.12.2020 година

Отчетни данни за изпълнението на бюджета от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. ……….. ИзтеглянеОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г. ……………. ИзтеглянеОтчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европ. съюз към 31.12.2020 г. ………………… Изтегляне

Отчети към 30.09.2020 година