Документи

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ > Документи

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 година

Учебни планове за учебната 2021-2022

5а-учебен план, 2021-2022………………. Изтегляне на файла
6а-учебен план ,2021-2022………………. Изтегляне на файла
7а- учебен план, 2021 – 2022………………. Изтегляне на файла
8а-учебен план, 2021-2022………………. Изтегляне на файла
9а-учебен план , 2021 – 2022………………. Изтегляне на файла
9б-учебен план, 2021 – 2022………………. Изтегляне на файла
10а-учебен план , 2021- 2022………………. Изтегляне на файла
10б-учебен план , 2021- 2022………………. Изтегляне на файла
11а-учебен план, 2021 – 2022………………. Изтегляне на файла
11б-учебен план, 2021 – 2022………………. Изтегляне на файла
12а-учебен план, 2021 – 2022………………. Изтегляне на файла
Комбинирана форма на обучение – заповед 1093 от 27.08.2021 г. ………………. Изтегляне на файла

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 година

Оценки от изпитна сесия – заповед 871 от 09.06.21 г.……………….. Изтегляне на файла

  • Организация на учебния процес за периода от 04.01.2021г. до 31.01.2021г. Изтегляне
  • График за обща подкрепа от 04.01.2021г. до 15.01.2021г. Изтегляне
График и ценоразпис за ползване на басейна. Изтегляне