Документи

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ > Документи

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 година

Оценки от изпитна сесия – заповед 871 от 09.06.21 г.……………….. Изтегляне на файла

  • Организация на учебния процес за периода от 04.01.2021г. до 31.01.2021г. Изтегляне
  • График за обща подкрепа от 04.01.2021г. до 15.01.2021г. Изтегляне
График и ценоразпис за ползване на басейна. Изтегляне