ДЗИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ  

Оценки от изпитна сесия – заповед 871 от 09.06.21 г.……………….. Изтегляне на файла
Инструктаж квестор 4-instr_kvestor_last_1.pdf…………….. ИзтеглянеИнструктаж ученици 3-instr_zrelostnik_last_1.pdf……………. Изтегляне

1.Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити за учебната 2019-2020 година:
Сесия май-юни
Български език и литература – 1 юни 2020 г., начало 09,00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит – 3 юни 2020 г., начало 09,00 ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – 2 юни и 4 юни 2020 г.
Държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация – 05.06.2020 г.

Сесия август-септември
Български език и литература – 27 август 2020 г., начало 08,00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит – 28 август 2020 г., начало 08,00 ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 31 август – 03 септември 2020 г.
Държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация – 10.09.2020 г.

2. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019-2020 година:

сесия май-юни

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистриране на заявленията от 04.03. до 17.03.2020 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити до 29.05.2020 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 29.05.2020 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 29.05.2020 г.
Провеждане на изпита по Български език и литература – 01.06.2020 г.
Провеждане на втория изпит по желание – 03.06.2020 г.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 26.05 – 29.05.2020 г.
Оценяване на изпитните работи от 03.06. до 14.06.2020 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 15.06.2020 г.

сесия август-септември

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистриране на заявлениятаот 01.07. до 14.07.2020 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити до 20.08.2020 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 24.08.2020 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 24.08.2020 г.
Провеждане на изпита по Български език и литература – 27.08.2020 г.
Провеждане на втория изпит по желание – 28.08.2020 г.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода от 31.08 – 03.09.2020 г.
Оценяване на изпитните работи от 31.08. до 08.09.2020 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 10.09.2020 г.​ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА ДАТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА 

zap_di-poo_2020.pdf Изтеглянеzap919_izm-dati-dzi_05052020.pdf Изтегляне

ВРЪЗКА КЪМ САЙТА НА МОН 

​​https://www.mon.bg/bg/1


РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

http://rsvu.mon.bg/rsvu3/