Учебен График

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ > Учебен График
Актуализиране на учебния графи за периода от 31.05.2021 г. – 30.06.2021 г. заповед 738 от 18.05.21 г. …………………………… Изтегляне на файла
Актуализиране на учебния графи…………………Изтегляне на файла
Актуализиране на учебния графи за периода от 01.05.2021 г. – 31.05.2021 г. заповед РД-16-663 от 29.04.2021 г. …………………Изтегляне на файла
Актуализиране на графи за периода от 12.04.2021 г. – ЗАПОВЕД 632 ОТ 09.04.2021 Г. ………………….Изтегляне на файла
Актуализиране на графи за периода от 01.04.2021 г. до 02.04.2021 г. V – XII клас / от 05.04.2021 г. до 07.04.2021 г. XII клас / Изпити на ученици самостоятелна форма – заповед № РД-16-594 от 31.03.2021 г. ……………..Изтегляне на файла
Актуализиране на седмичния графи за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. V – XII клас – заповед РД-16-571 от 19.03.2021 г………………Изтегляне на файла
Актуализиране на седмичния графи от 18.03.2021 г. V – XII клас – ЗАПОВЕД РД-16-557 ОТ 16.03.2021 Г.………………Изтегляне на файла
Актуализиране на седмичния графи от 08.03.2021 г. – Заповед № РД-16-535 от 02.03.2021 г. ……………………. Изтегляне на файла
Ротационен график за присъствените учебните занятия заповед 429 от 27.01.2021 г. …………………..Изтегляне на файла
Организация на учебния процес за периода от 04.01.2021г. до 31.01.2021г. ………………….Изтегляне
Заповед 279/01.12.2020 г. ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ ………………………. Изтегляне
График за обща подкрепа от 04.01.2021г. до 15.01.2021г.………………… Изтегляне
Заповед 261/23.11.2020 г. ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ ………………………. Изтегляне
ДНЕВЕН РЕЖИМ 2020-2021 годинаЧАСОВО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ
​I СРОК 2020/2021 година
V-VII КЛАС


Изтегляне на файла
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ
I СРОК 2020/2021
 VIII-XII КЛАС


Изтегляне на файла

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА (УЧЕБНИЦИТЕ ЗА V, VI, И  VII КЛАС СА БЕЗПЛАТНИ)

spisak_uchebnici_2020-2021…………………Изтегляне на файла