Колектив

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ > Колектив

Ръководство

ДИРЕКТОР

Деница Великова

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
Еленка Симеонова
Преподавател по математика
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ
Владислав Йорданов
Преподавател по спортно-педагогическа специализация
 

 
Ръководител на направление ИКТ
Анелия Ангелова

Учители по общообразователни предмети

ИМЕ
Детелина Аджамова
Анелия Ангелова
Наталия Маринова
Дияна Йорданова
Анка Минкова
Свилен Стерев
Ваня Анчева
Гергана Хинкова
Гергана Неделчева
Христо Стефанов
Надежда Василева
Сава Савов
Росица Рахнева
ДЛЪЖНОСТ
старши учител по български език и литература
 учител по български език и литература
старши учител по английски и руски език
учител по математика и информационни технологии
старши учител по математика
старши учител по технологии и предприемачество
старши учител по биология и химия
старши учител по химия и биология
старши учител по география, история и ИИ
старши учител по история и география
старши учител по философски цикъл
старши учител професионална подготовка
учител по икономически дисциплини

Учители по вид спорт

ИМЕ
Съби Събев
Алексей Рибчев
Валентин Ангелов
Владислав Йорданов
Кръстина Атанасова
Радослав Атанасов
Златан Ванев
Симеон Ванев
Владимир Великов
Евгени Недев
Константин Велков
Ева Пашева
Маринела Цонева
Васко Симеонов
Ивайло Кирилов
ДЛЪЖНОСТ
треньор по бокс
треньор по бокс
треньор по борба
треньор по борба
треньор по вдигане на тежести
треньор по вдигане на тежести
треньор по вдигане на тежести
треньор по вдигане на тежести
треньор по джудо
треньор по кану-каяк
треньор по кану-каяк
треньор по кану-каяк
треньор по кану-каяк
треньор по футбол
треньор по футбол

 

Непедагогически персонал

 
ИМЕ
Гинка Минчева
Марияна Иванова
Велислава Пометкова
Йорданка Михова
Тодоринка Тодорова
Невена Москова
Камен Стоименов
Ромил Кисьов
Юлиян Петков
ДЛЪЖНОСТ
главен счетоводител
касиер – човешки ресурси
технически изпълнител
домакин
хигиенист
хигиенист
спасител басейн
поддръжка
шофьор