НВО

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2020

ЗАПОВЕД ПРОМЯНА ДАТИ НА НВО

zap920_izm-dati-nvo-7kl_05052020.pdf Изтегляне на Файла


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПО НВО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ X КЛАС

zaqvlenie_x_klas_-_П_Р_И_Л_О_Ж_Е_Н_И_Е__2_-_it.doc Изтегляне на Файла


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПО НВО ПО ЧУЖД ЕЗИК VII КЛАС

nvo_7_klas_ПРИЛОЖЕНИЕ_2-ЧЕ.docx Изтегляне на Файла


ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА ДАТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ VII И X КЛАС

zap_nvo_2019_2020.pdf Изтегляне на Файла


ВРЪЗКА КЪМ САЙТА НА МОН

https://www.mon.bg/bg/1