Обществен Съвет

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ > Обществен Съвет

Покана за участие в среща на родителите


Покана за предстоящо събрание на 05.11.2020 г. Изтегляне на Файла
Нормативни актове и правилници: – https://www.mon.bg/bg/60

Заповед, относно избор на родители за участие в делегатско събрание за избор на Обществен съвет към СУ “Майор Атанас Узунов”- Русе

З А П О В Е Д………№ РД-16-104/05.10.2020 година Изтегляне на Файла

Заповед промяна на член на Обществения съвет

zapoved_80-promqna.pdfИзтегляне на Файла


Заповед, относно определяне на поименния състав на Обществения съвет към СУ “Майор Атанас Узунов”

zapoved_480.pdfИзтегляне на Файла


Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

pravilnik_obsavet.pdfИзтегляне на Файла


Заповед, относно създаване на Обществен съвет към ССУ “Майор Атанас Узунов”

zapoved_235.pdfИзтегляне на Файла